La venda de la nostra Botiga online està basada en els Termes i Condicions d’aquesta Botiga online que tot client hauria de llegir abans de realitzar una comanda. Realitzar una comanda implica l’acceptació d’aquests Termes i Condicions. NailBar Lidia, Carrer Salvador Espriu, 3, 17002 Girona, Espanya. DNI: 40356868X. La botiga es reserva el dret a canviar aquests Termes i Condicions íntegrament, o qualsevol part d’ella, en qualsevol moment sense previ avís. El client no està obligat per les clàusules de Termes i Condicions que hagin estat modificades després que la comanda s’hagi realitzat. En comprar productes a la nostra botiga, el client accepta aquests Termes i Condicions. Mitjançant l’acceptació dels Termes i Condicions, el Client es compromet a rebre materials promocionals enviats per a informar sobre ofertes especials, nous productes, etc.

Termes i Condicions de la Botiga online

Poden ser Clients de la nostra Botiga persones que tinguin 18 anys d’edat i amb plena capacitat jurídica.

1. La nostra botiga ven productes en línia. Oferim servei de dilluns a divendres. Les comandes poden realitzar-se 24/7.
2. Únicament venem productes nous sense defectes físics o legals.
3. Tots els productes disponibles a la nostra botiga es troben físicament en estoc en el nostre magatzem i el seu estat és actualitzat tots els dies. No obstant això, la informació sobre la disponibilitat dels productes pot variar sense previ avís.

Preus

4. Tots els preus estan en Euros. El preu brut que conté el tipus d’IVA aplicat s’indica amb una descripció completa en les mercaderies. El preu de cada producte és determinat en realitzar la comanda, és vinculant i no canviarà fins que es realitzi el pagament.
5. La botiga es reserva el dret de modificar els preus dels productes disponibles a la botiga, la introducció de nous productes, fer i retirar ofertes especials en el lloc web de la botiga o realitzar canvis en el lloc web.
6. En el cas dels productes que tenen un preu especial, o els productes que estan a la venda, les comandes s’executaran en l’ordre en el qual les comandes van ser confirmades en el nostre panell de venda electrònica. El nombre d’elements que tenen un preu especial o estan en oferta és limitat. Els preus especials són vàlids únicament durant un període de temps específic. El client no podrà reclamar un reemborsament, que és la diferència entre el preu especial i el preu normal, si la comanda es va realitzar després del període disponible a un preu especial.

Comandes

7. Les comandes es realitzen emplenant el formulari de comanda que està en el nostre lloc web de manera correcta.
8. Les comandes únicament poden ser realitzades per persones registrades i que tinguin un compte a la nostra Botiga, o aquelles que proporcionin tota la informació necessària per a dur a terme la transacció.
9. Cada comanda realitzada pel Client es confirma – enviarem un e-mail informant el client que hem rebut la comanda.
10. La botiga es reserva el dret de verificar la comanda. Si no hi ha contacte amb el comprador o la comanda no es pot confirmar, la botiga es reserva el dret de suspendre la realització de la comanda.

Entrega

11. La botiga executa les comandes dins de les primeres 48 hores després de realitzar la comanda o realitzar el pagament. Si hi ha algun problema per a executar la comanda, els clients seran informats immediatament d’això. Per execució de la comanda ens referim a enviar la mercaderia al client.
12. Els enviaments es realitzen només dins d’Espanya. Són realitzades per l’empresa Envialia, el termini d’enviament serà entre 24/ 72h.
13. La botiga no es responsabilitza per danys o pèrdues dels béns generats per l’empresa de missatgeria.
14. La botiga no es responsabilitza dels enviaments que no hagin estat lliurats pel servei de missatgeria per responsabilitat dels clients (sense contacte, ningú a casa, adreça de lliurament incorrecte) o error del servei de missatgeria. A més, la botiga no es responsabilitza per la detenció de paquets pel control de les autoritats (per exemple, duanes). El servei de missatgeria realitza diversos intents per a lliurar l’enviament. Si no es lliura per qualsevol de les raons anteriors, l’enviament es considera lliurat.

Devolucions i reclamacions

15. El venedor estudia les sol·licituds i queixes i proporciona informació sobre el producte oralment, per escrit, per correu electrònic o per via de formularis electrònics.
16. Al procés de la presentació de queixes o consultes el client ha d’usar el seu número de comanda o proporcionar la informació necessària per a la seva identificació.
17. La botiga respondrà a la reclamació dins de 14 dies hàbils des del moment de la recepció de tota la informació necessària (punt 16). Les respostes poden ser proporcionades en la mateixa forma en la qual es va realitzar la sol·licitud o reclamació.
18. El reemborsament només és possible si tots els requisits establerts en els presents Termes i Condicions s’han complert.
19. El client està obligat a reexpedir l’envàs amb el producte, el document que confirmi el fet d’haver-lo comprat (rebut o factura).
20. S’accepten reclamacions i devolucions només a través de l’email: info@nailbarlidia.com.
21. La quantitat del reemborsament és el preu del producte menys el cost de lliurament i despeses de funcionament, com ara el cost de la preparació de les mercaderies per a l’enviament.
22. Després que la reclamació/devolució hagi estat acceptada, els diners són retornats al compte les dades del qual van ser proporcionats en el formulari de compra en un termini de 14 dies.

Finalització del Contracte

23. En relació a la Directiva 2011/83/U.E. del Parlament Europeu i del Consell del 25 d’octubre de 2011, sobre drets dels consumidors, es modifica la Directiva 93/13/C.E.E. i la Directiva 1999/44/C.E. del Parlament Europeu i del Consell i es deroga el Consell Directiva 85/577/C.E.E. i la Directiva 97/7/C.E. del Parlament Europeu i del Consell Text pertinent a l’efecte de l’E.E.E. el venedor haurà de notificar al client que té dret a rescindir el contracte dins dels 14 dies a partir de la data del lliurament. La data d’enviament preval.
24. Les mercaderies retornades s’han de retornar juntament amb una declaració de desistiment del contracte a la direcció indicada en el punt número 20 dels presents Termes i Condicions. El client està obligat a enviar l’embalatge amb el producte intacte.
25. En cas de rescissió del contracte, la botiga fa un reemborsament dels béns adquirits i les despeses d’enviament contrets pel client durant 14 dies hàbils, d’acord amb els principis d’aquests Termes i Condicions esmentats en la secció de devolucions i pagaments en excés. 2
6. No enviem diners per correu o missatgeria.

Mètodes de Pagament

27. La botiga ofereix una forma de pagament:
– Pagament amb targeta – acceptem pagaments amb targeta. El càrrec es realitza a la targeta del client quan la botiga inicia l’execució de la comanda després de la seva acceptació. La informació sobre l’acceptació de la comanda serà enviada al Client per correu electrònic.

Els reemborsaments i pagaments en excés

28. En el cas que les circumstàncies facin a la botiga que es vegi obligada a reemborsar els diners pagats pel client en el compte de la botiga, aquest reemborsament es realitza en un termini màxim de 14 dies hàbils.
29. Si el client va realitzar el pagament per targeta de crèdit o transferència electrònica, el pagament del reemborsament es realitza en el número de targeta de crèdit o compte bancari de la qual es va realitzar el pagament. En cas de transferència bancària ordinària, contra reemborsament, o quan per raons alienes a la responsabilitat de la botiga la identificació del número del compte bancari des de la qual es va realitzar el pagament no sigui possible, el reemborsament es farà en el compte del client a la botiga (pagament en excés). El pagament en excés del compte del Client es transferirà al compte bancari del client només quan ell/ella l’ordeni. La comanda es realitza a la botiga a través del formulari de contacte o per escrit a l’adreça de la botiga.
30. La Botiga es reserva el dret de verificar la identitat del Client que sol·licita la devolució. La Botiga no es responsabilitza de l’error o retard a realitzar el reemborsament si el Client, malgrat haver enviat la sol·licitud per correu electrònic, no indica el número de compte on vol que se li realitzi el pagament, o sinó proporciona les dades necessàries perquè la Botiga pugui realitzar el pagament. La Botiga no és responsable de l’incompliment o retard en la devolució en diferents situacions quan el Client hagi donat informació personal errònia (nom, direcció) o un número de compte erroni.

Seguretat i confidencialitat de les dades

31. Les dades personals de qualsevol tipus són emmagatzemats segons el principi de la voluntarietat completa i estan destinats solament i exclusivament per a l’empresa NailBar Lidia. Es limiten al mínim necessari i serveixen únicament per a identificar als compradors i realitzar correctament el processament de les comandes. Cada Client té dret a consultar les seves dades, rectificar-los o eliminar-los, a més de tots els drets que resulten de la legislació vigent.
32. Les dades personals estan protegides d’acord amb la legislació vigent en aquest àmbit de manera que impedeixi l’accés de tercers a aquestes.
33. En el cas que el Client expressi el seu consentiment addicional, les seves dades personals seran tractades per la Botiga a fi d’informar el Client sobre les mercaderies, promocions i serveis nous disponibles a la Botiga.
33a. En el cas que el Client expressi el seu consentiment addicional, les seves dades personals podran ser conferides per al seu tractament a una altra entitat indicada en el contingut de tal consentiment, a fi que la Botiga aconsegueixi la informació sobre la satisfacció del Client respecte al producte o a l’atenció prestada per la Botiga.
34. Els Clients de la Botiga tenen dret a consultar les seves dades personals, rectificar-les i exigir la seva eliminació.

Política sobre Cookies

En aquesta declaració de regles, el terme “cookie” s’utilitza per a referir-se als arxius cookie, així com altres dispositius que estan coberts per la Directiva de l’U.E. sobre privacitat i comunicacions electròniques.
Consulta la nostra Política de Cookies.